گروه مهندسي و خدمات صنعتي اولتانِد

با اولتانِد ایمن برانید  

خدمات مشاوره مهندسی

 علاوه بر تولید محصولات خود در جهت خدمت به صنعت کشور اقدام به مشاوره در زمینه های زیر می نماید:

طراحی و راه اندازی انواع خطوط تولید و کارخانه

  پیاده سازی و اخذ انواع استاندارد ها

اخذ گرید برای قطعه سازی خودرو

مشاوره و تهیه طرح های توجیهی

تلفن:مهندس باراد وظیفه --

1003 120 0902 - 09021201003