گروه مهندسي و خدمات صنعتي اولتانِد

با اولتانِد ایمن برانید  

شیلنگ پمپ هیدرولیک فرمان پژو 405

لوله فشار قوی پمپ هیدرولیک فرمان پژو  405

 

 

 

 

 

    

 

 

 

لوله شیر فرمان به کمک پژو(لوله سه خم، چهار خم شیر فرمان)>لوله مسي<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله ترمز:

پژو معمولي

  ABS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله خلاء ورودي از مخزن به پمپ هیدرولیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه لوله و شیلنگ خلاء ورودی از مخزن به پمپ هیدرولیک

 

 

 

تلفن:مهندس باراد وظیفه --

1003 120 0902 - 09021201003